Kostol svätého Jána Krstiteľa v Turnianskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka Kostol a ohradný múr vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1328. Postavil ho pravdepodobne bez veže kráľovský úradník Dénes Zabán. Kostol bol viackrát poškodený, preto bol v rokoch 1788-1790 opravený. Bola predstavená veža a upravený bol v barokovom slohu, neskôr boli pri úprave kostola v 2.polovici 19.storočia použité klasicistické architektonic­ké prvky. Ďalšie úpravy v rokoch 1904, 1926 (generálna oprava), 1943, 1967, 1992 a 1998. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom. Novoklasicistický hlavný oltár z roku 1901 je darom Jánosa Fecskeho s manželkou. Klasicistický bočný oltár Bolestnej Panny Márie bol pôvodne v kaplnke kaštieľa v Drienovci a ako dar biskupa sem bol prenesený v roku 1949. Klasicistický bočný oltár svätého Jána Nepomuckého s ústredným obrazom svätca pochádza z konca 18.storočia. Bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1930. Kazateľnicu z roku 1901 kostolu daroval tiež János Fecske s manželkou a na parapete má portréty 4 evanjelistov. Organ z roku 1911 umiestnený na chóre je dielom továrne na organy syna Sándora Országha z Rákospaloty. Má peknú novoklasicistickú píšťalovú skriňu. Kostol sa nachádza v severozápadnej časti námestia obce v Pamiatkovej zóne.

Ohradný múr. Barokový ohradný kamenný múr postavený pravdepodobne v roku 1780 okolo kostola. Má polygonálny obdĺžnik.