Humno – Horný Moštenec

Humno – Horný Moštenec

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy, podcelok Súľovské skaly, v katastri Považskej Bystrice, mestská časť Horný Moštenec.

Nadmorská výška: 625m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 6m bola vytvorená v karbonátových zlepencoch vo východnom svahu vrchu Úvoz (688,2m) miestnymi nazývaného Snožek.

Prístupnosť: Od 1.4.2023 bola jaskyňa vyhláškou Okresného úradu v Trenčíne č.1 z 8.3.2023 vyhlásená za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. Jaskyňa je prístupná z Považskej Bystrice, mestskej časti Horný Moštenec alebo z Prečína, miestnej časti Zemianska Závada.