Kostol Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici

Kostol Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici

Moderný kostol zasvätený Panne Márii Lasaletskej bol postavený v rokoch 2013-2018. Základný kameň kostola posvätil 3.10.2012 biskup Mons. Tomáš Galis. Autorom projektu je Ing. arch. Peter Kručay, interiér zariadili Ing. arch. Lenka Zábovská a Ing. arch. Dušan Ševela. Mozaiku na hlavnej oltárnej stene kostola v roku 2019 vytvoril Ing. arch. Jiří Šťasta z Brna. Do oltára kostola je vložená relikvia svätého Jána Pavla II. Dňa 18.9.2021 bola v kostole biskupom Mons. Tomášom Galisom vysvätená krížová cesta. Je to súbor 14 mozaikových obrazov vysokých 1m a širokých 75cm, vytvárajúcich jeden celok dlhý viac ako 10m. Autorom a realizátorom diela je Ing. arch. Jiří Šťasta. Pred vchodom do kostola sa nachádzajú sochy Panny Márie s deťmi (Maximinom a Melániou), ktorým sa 19.9.1946 na hore La Salette zjavila. Kostol sa nachádza v Považskej Bystrici, v lokalite Rozkvet v blízkosti kaplnky Svätej Heleny.