Základná umelecká škola v Považskej Bystrici

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici

Školská budova pôvodne štátnej meštianskej školy (2.základnej školy) bola postavená v rokoch 1927-1930 s motívmi dekoratívneho rondokubizmu. Projektantom budovy a vedúcim staviteľom bol Václav Rýpal. Základná umelecká škola od svojho vzniku v roku 1958 sídlila v rôznych budovách v meste. Od roku 1995 sídli v tejto budove. V roku 1998 bola na koncertnú sálu s kapacitou 180 miest prebudovaná bývalá telocvičňa. Budova sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici M. R. Štefánika 2. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.