Fara Dolná 3 v Modre

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná fara. Pôsobisko Ľudovíta a Karola Štúra. Jednopodlažná stavba s pivnicou a pôdorysom v tvare obráteného F stojí na ulici Dolná 3 v Pamiatkovej zóne. Postavená bola v rokoch 1868-1870.

Pamätná tabuľa Ľ. a K. Štúrovcov. 

Leave a Reply