Fara Štúrova 1 v Modre

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná fara. Pôsobisko Samuela Zocha a D. Fajnora. Jednopodlažná klasicistická stavba s pivnicou a pôdorysom v tvare L stojí na ulici Štúrova 1 v Pamiatkovej zóne.

Pamätná tabuľa S. Zocha a D. Fajnora.

Leave a Reply