Chrám stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jednoloďový drevený grécko-katolícky Kostolík stretnutia Pána so Simeonom (Kostol Panny Márie) bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v roku 1760. Upravovaný bol v rokoch 1945, 1971 a 1994. Jednovežová stavba lemkovského typu so štvorcovým pôdorysom s rovným záverom. Trojpriestoroví zrubová stavba zakrytá prečnievajúcimi šindľovými strechami a ihlancovitými vežičkami. Svätyňa je krytá prečnelkovou kupolou podobne ako loď, ktorá má štvorcový pôdorys. Podvežie má stĺpikovú konštrukciu. Strechy stavby sú riešené individuálne, navonok zdôrazňujú trojitosť priestoru stupňujúcimi sa vežami. Exteriér zdobia vyrezávané rímsy. V interiéri sú nástenné maľby z 18.storočia s bohatými figurálnymi a rastlinnými motívmi. Predstavujú Posledný súd, Pannu Máriu Ochrankyňu, Ukrižovanie a scény zo Starého I Nového zákona. Oltár baldachýnového typu s predstavaným ikonostasom. Vo veži sa zachoval gotický zvon z roku 1406. Stojí na vŕšku v obci.