Územia európskeho významu

Na území okresu Bardejov sa nachádza 8 území európskeho významu. Becherovská tisina (SKUEV0937) Čergov (SKUEV0332) Čergovský Minčol (SKUEV0331) Horný tok Tople (SKUEV0936) Livovská jelšina (SKUEV0943) Regetovské rašelinisko (SKUEV0755) Stebnícka Magura (SKUEV0754) Tvarožecké lúky (SKUEV0952)