Bytový dom Š. Moyzesa 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 v Zvolene

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a oplotenie vyhlásená v roku 2018. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Modernistický štátny bytový (úradnícky) dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Trojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Dušan Samuel Jurkovič. Schodiskový solitér sa nachádza západne od Zvolenského hradu na ulici Štefana Moyzesa 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 pri ulici Janka Matušku.

Oplotenie. Modernistické betónové oplotenie bytového domu s kovovou výplňou z 20.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys.