Budova fary v Domaniži

Budova fary v Domaniži

Prvá fara s kostolom v obci sa spomína už v roku 1268. Súčasná budova fary pochádza z roku 1775. Je to jednopodlažná klasicistická budova so štvorcovým pôdorysom a sedlovou strechou. Do dvora sa vchádza cez murovanú oblúkovú bránu. Vo výklenku na priečelí je umiestnená socha svätého Jána Nepomuckého. Stojí pod farskými schodmi do Kostola svätého Mikuláša, biskupa v strede obce Domaniža.