Studnička v osade Máralovce – Dolná Mariková

Studnička v osade Máralovce – Dolná Mariková

Upravená drevená studnička s pitnou vodou. Chránená je drevenou konštrukciou na kamennej podmurovke a prekrytá sedlovou strieškou. Voda vyteká z umelej hadice. V štíte je osadený reliéf s hríbmi a pod ňou nápis Máralovce. Nachádza sa v Dolnej Marikovej v osade Máralovce na pravej strane prístupovej cesty.