Židovský ortodoxný cintorín

Národná kultúrna pamiatka Židovský cintorín vyhlásená v roku 1992. Nový ortodoxný cintorín sa nachádza na ulici Žižkova 36. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Židovský cintorín. Vybudovaný bol v roku 1846. Upravovaný bol v rokoch 1869 a 1926.

Dom smútku. Obradná sieň, ceremoniálna hala bola postavená v roku 1929. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Funkcionalistická stavba. Solitér má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Autormi stavby sú Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2006.

Terasa. Zhromažďovacia funkcionalistická terasa sa nachádza južne od Domu smútku. Vybudovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2006.

Prístupové schodisko. Trojramenné funkcionalistické prístupové schodisko bolo vybudované v 30.rokoch 20.storočia. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2006.

Prístupová cesta. Prístupová cesta bola vybudovaná v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2006.

Oporný múr s bránou. Kamenný funkcionalistický ohradný múr bol vybudovaný v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2006.

Leave a Reply