Mauzóleum Chatama Sofera

Národná kultúrna pamiatka Židovské mauzóleum vyhlásená v roku 1989. Chatam Sofer, pôvodným menom Moše Schreiber, bol rodák z nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom. V Bratislave pôsobil od roku 1806. Mauzóleum sa nachádza na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Židovské mauzóleum. Hrobka zázračného rabína Chatama Sofera z konca 17.storočia s pôdorysom nepravidelného päťuholníka. Upravovaná bola v roku 1942, okolo roku 1950 a v rokoch 1983 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Chatama Sofera s náhrobníkom z roku 1839 sa nachádza juhovýchodne od stredu pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Daniela Prostitza s náhrobníkom z roku 1846 sa nachádza na východnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Mosche Charifa s neskorobarokovým náhrobníkom z roku 1758 sa nachádza na východnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Leba Mochiacha s neskorobarokovým náhrobníkom z roku 1742 sa nachádza na východnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Mosche Meshulam Egera s náhrobníkom z roku 1801 sa nachádza na východnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Aitzhaka Duklu s barokovým náhrobníkom z roku 1762 sa nachádza na západnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Akibu Egera s barokovým náhrobníkom z roku 1758 sa nachádza na západnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Meiera Barbyho s náhrobníkom z roku 1789 sa nachádza na západnej hranici pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Mordechaia Toska s náhrobníkom z roku 1836 sa nachádza v strede pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobníky. Kamenné náhrobníky Meiera Stampiho a Joela ben Herzla z rokov 1706 a 1740 sa nachádzajú v strede pohrebiska. Upravované boli v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Leba Bachricha s náhrobníkom z roku 1749 sa nachádza v strede južnej časti pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Yehudu Leb ben Wolfa s náhrobníkom z roku 1721 sa nachádza v strede južnej časti pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hroby s náhrobníkmi. Kamenné hroby Y. ben Joela Herlingena a Ch. Yehudu s náhrobníkmi z rokov 1736 a 1740 sa nachádzajú v juhozápadnej časti pohrebiska. Upravované boli v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hroby s náhrobníkmi. Tri neznáme kamenné hroby s náhrobníkmi z obdobia 18.-19.storočia sa nachádzajú na západnej hranici pohrebiska. Upravované boli v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Meiera ben Simon Pressburger s náhrobníkom z roku 1751 sa nachádza v juhozápadnom rohu pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Michaela Eliezera Pressburgera s náhrobníkom z roku 1753 sa nachádza v strede južnej strany pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Judu Leb Meier Pressburgera s náhrobníkom z roku 1815 sa nachádza v strede južnej strany pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 1. Kamenný náhrobník z 19.storočia sa nachádza v strede južnej strany pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 2. Kamenný náhrobník z 18.-19.storočia sa nachádza v strede východnej strany pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Hrob s náhrobníkom. Kamenný hrob Feliga ben Feivela s náhrobníkom z 18.-19.storočia sa nachádza na juhovýchodnej strane pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 3. Kamenný náhrobník z 18.-19.storočia sa nachádza v juhovýchodnom rohu pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 4. Kamenný náhrobník z 18.-19.storočia sa nachádza v strede pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 5. Kamenný barokový náhrobník z 18.storočia sa nachádza v strede západnej strany pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 6. Kamenný náhrobník z 18.-19.storočia sa nachádza v severozápadnom rohu pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Náhrobník. Neznámy náhrobník 7. Kamenný náhrobník z 18.-19.storočia sa nachádza v severozápadnom rohu pohrebiska. Upravovaný bol v rokoch 1942 a 2001-2002.

Leave a Reply