Pohrebná kaplnka

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Pohrebná kaplnka bývalého starého evanjelického cintorína bola postavená v 80.rokoch 17.storočia v barokovom slohu. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Je jednoloďová. Stojí na ulici Konventná 11 v areáli Bohosloveckej fakulty v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply