Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici

Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici

Školská budova pôvodne rímskokatolíckej ľudovej školy bola postavená v rokoch 1937-1939. Slávnostná posviacka základného kameňa sa konala 29.8.1937. V budove sa začalo vyučovať už 1.2.1939 a vysvätená bola 25.6.1939. V roku 1945 bola cirkevná škola poštátnená a od roku 1991 v budove sídli Základná škola svätého Augustína. Na fasáde školy je osadená pamätná tabuľa P. G. Hlbinu. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Moyzesova 1. Od roku 2010 je budova zaradená medzi pamätihodnosti mesta.