Katolícky dom v Považskej Bystrici

Katolícky dom v Považskej Bystrici

Budova katolíckeho kultúrneho domu s telocvičňou a spoločenskou sálou bola postavená v rokoch 1932-1933. Pozemok poskytol bezplatne farský úrad. So stavbou sa začalo 25.5.1932, budova bola slávnostne otvorená 4.7.1933. Stavbu projektoval architekt Václav Rýpal. V roku 1948 bol dom veriacim odobratý a sídlil tu Okresný dom osvety, v 50.rokoch 20.storočia tu bol veľkosklad potravín, neskôr ho získala pionierska organizácia a zriadila tu Okresný dom pionierov a mládeže. Katolícky dom slúžil tiež ako dom kultúry. Po roku 1989 sa stal súčasťou Základnej školy svätého Augustína v Považskej Bystrici a bola v ňom telocvičňa, jedáleň a niekoľko učební. V rokoch 2018-2019 bola budova zrenovovaná na modernú budovu, čím stratila svoju historickú hodnotu. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Moyzesova 823. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.