Trojičný stĺp v Pukanci

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s podstavcom. Fragmenty barokového kamenného trojičného (morového) stĺpu z roku 1740. Upravovaný bol v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998. Nachádza sa na Námestí mieru pred evanjelickým kostolom.

Kópia stĺpu s podstavcom. Kópia kamenného barokového stĺpu s podstavcom z rokov 1996-1998.

Súsošie. Barokové súsošie korunovania Panny Márie z roku 1740. Upravované bolo v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia súsošia. Kópia barokového súsošia korunovania Panny Márie z rokov 1996-1998.

Socha I. Baroková socha svätého Mikuláša z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy I. Kópia barokovej sochy svätého Mikuláša z rokov 1996-1998.

Socha II. Baroková socha svätého Sebastiána z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy II. Kópia barokovej sochy svätého Sebastiána z rokov 1996-1998.

Socha III. Baroková socha svätej Rozálie Palermskej z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy III. Kópia barokovej sochy svätej Rozálie Palermskej z rokov 1996-1998.

Socha IV. Baroková socha svätého Rocha z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy IV. Kópia barokovej sochy svätého Rocha z rokov 1996-1998.

Socha V. Baroková socha anjela z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy V. Kópia barokovej sochy anjela z rokov 1996-1998.

Socha VI. Fragment barokovej sochy anjela z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.

Kópia sochy VI. Kópia barokovej sochy z rokov 1996-1998.

Oplotenie. Historizujúce kovové oplotenie z 19.storočia. Upravované bolo v rokoch 1996-1998.