Socha svätého Jána Nepomuckého v Nýrovciach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Ľudovo-barokové dielo z obdobia po polovici 18.storočia. Nachádza sa pred Kostolom svätého Jána Nepomuckého. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný podstavec.

Socha na podstavci. Socha svätého Jána Nepomuckého.