Súsošie korunovania Panny Márie v Breze

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo z roku 1864. Upravované bolo v roku 1967. Nachádza sa na cintoríne pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom svätého Jána Nepomuckého.

Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.