Socha svätého Jána Nepomuckého v Breze

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Barokové dielo z roku 1733. Upravovaná bola v roku 1967. Autorom doplnenia reliéfu v roku 1967 je V. Mydlo. Nachádza sa na starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom Sedembolestnej Panny Márie.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.