Súsošie Golgoty vo Veličnej

Národná kultúrna pamiatka Súsošie vyhlásená v roku 2014. Klasicistické súsošie Golgoty, Malej kalvárie, z  roku 1845. Upravované bolo v rokoch 1860, 1911, 1937 a 2005. Súsošie stojí pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kríž s korpusom na podstavci. Socha ukrižovaného Krista.

Socha I. Socha svätej Márie Magdalény.

Socha na podstavci II. Socha Panny Márie.

Socha na podstavci III. Socha svätého Jána Evanjelistu.

Oplotenie. Kovové oplotenie. Okolo súsošia je kovové oplotenie z 19.storočia. Upravované bolo v 1.polovici 20.storočia.