Socha svätého Jána Nepomuckého v Prašiciach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Originál podstavca. Barokový štvorboký kamenný podstavec z roku 1729. Upravovaný bol v roku 2003. Nachádza sa v kaplnke na cintoríne.

Socha. Originál sochy. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1729. Upravovaná bola v roku 2003. Nachádza sa v kaplnke na cintoríne.

Kópia sochy na podstavci. Kópia sochy svätého Jána Nepomuckého z roku 2003. Autorom je akademický sochár I. Horovič. Nachádza sa v obci pri ceste.