Socha svätého Františka Xaverského v Malackách

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s podstavcom. Originál kamenného stĺpu s podstavcom z polovice 18.storočia. Nachádza sa v centre mesta na Kláštornom námestí.

Socha. Baroková socha svätého Františka Xaverského z polovice 18.storočia sa nachádza v lapidáriu Kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie. Upravovaná bola v rokoch 1989-1990.

Kópia sochy. Kópia barokovej sochy Františka Xaverského z rokov 1989-1990 stojí na stĺpe s podstavcom v centre mesta na Kláštornom námestí.

Leave a Reply