Socha svätej Anny v Malackách

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1992. Nachádza sa na Kláštornom námestí v parku pred kostolom severozápadným smerom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký klasicistický podstavec sochy svätej Anny z obdobia pred rokom 1783Klasicistická socha svätej Anny z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1957-1963 a 1989-1993.

Kópia sochy I. Kópia klasicistickej sochy svätej Anny z rokov 1957-1963. Upravovaná bola v rokoch 1989-1993. Nachádza sa v lapidáriu v priestore krýpt františkánskeho kostola.

Kópia sochy II. Kópia klasicistickej sochy svätej Anny vyučujúcej Pannu Máriu z rokov 1989-1993. Jej autorom je Ladislav Chamutti. Nachádza sa v parku pred kostolom na pôvodnom podstavci.

Leave a Reply