Socha Madony v Jakubove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pred rímsko-katolíckym kostolom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kópia podstavca. Kópia murovaného podstavca z rokov 1987-1988.

Socha. Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1987-1988.

Leave a Reply