Socha svätého Jána Nepomuckého v Borinke

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný hranolový podstavec z roku 1731. Podstavec sa nachádza v Katedre reštaurátorstva VŠVU.

Socha. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1731. Socha sa nachádza na Katedre reštaurátorstva VŠVU.

Kópia sochy na podstavci. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jána Nepomuckého z rokov 2002-2004 na podstavci stojí v doline Prepadlá pri Vodnej nádrži Medené Hámre.

Leave a Reply