Roľnícky dvor Cigeľka 42

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa v obci Cigeľka 42. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Sýpka. Zrubový sypanec. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.