Reedukačný ústav v mestskej časti Sever

Národná kultúrna pamiatka Reedukačný ústav s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Komenského 73. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Škola I. Kancelárie, laboratóriá č. 8 a č.9. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objekt č. 3141.

Škola II. Kancelárie, objekt č.11. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objket č. 3142.

Škola III. Kancelárie, objekt č.10. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objekt č. 3145.

Dielne. Kancelárie, poslucháreň, objekt č.39. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s trojtraktovou dispozíciou, pôdorysom v tvare nepravidelného T, jednopodlažný. Objekt č. 3207.

Internát I. Kancelárie, laboratóriá, objekt č.4. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný. Objekt č. 3211.

Internát II. Kancelárie, laboratóriá, objekt č.5. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný. Objekt č. 3213.

Internát III. Kancelárie, poslucháreň, objekt č.6. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objekt č. 3214.

Administratívna budova. Kancelárie, cvičebňa, objekt č.7. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966, 1985 a koncom 20.storočia. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s s podkrovím a podpivničením. Objekt č. 3219.

Hospodárska stavba. Skleník, hospodárstvo a kotolňa, objekt č.25. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1909-1910. Upravovaná bola pred rokom 1912, pred rokom 1945 a v 80.rokoch 20.storočia. Solitér s jednotraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný. Autorom stavby je J. Wälder.

Požiarna zbrojnica. Garáž, objekt č.21. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Solitér s jednopriestorovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, jednopodlažný. Objekt č. 2757.

Sadovnícka úprava. Historická zeleň v areáli ústavu z rokov 1905-1910.