Pusztelnikov brečtan

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný brečtan popínavý s výškou 4m, obvodom kmeňa 44cm, priemerom koruny 3m a vekom 90 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v Novej Bani na cintoríne.