Lipa v Novej Bani

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 584cm, priemerom koruny 22m a vekom 270 rokov. Dendrologický význam ako mohutný jedinec a biologicky ako významný prvok životného prostredia mesta. Zasadená bola v roku 1726 pri príležitosti opráv kostola po vypálení tureckými vojskami. Je chránená z kultúrnych, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani pred rímsko-katolíckym kostolom.