Územia európskeho významu

Na území okresu Žarnovica sa nachádza 10 území európskeho významu. Hodrušská hornatina (SKUEV0263) Klokoč (SKUEV0264) Revištský rybník (SKUEV0638) Sokolec (SKUEV0593) Stráž (SKUEV0013) Stráž (SKUEV1013) Stredný tok Hrona (SKUEV0947) Suť (SKUEV0265) Tomov štál (SKUEV0023) Vtáčnik (SKUEV0273)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Žarnovica sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 4 prírodné rezervácie, 2 národné prírodné pamiatky, 4 prírodné pamiatky a 2 chránené areály. Andezitové kamenné more Bujakov vrch Ivanov salaš Jazvinská jaskyňa Kašivárová Kojatín Ostrovica Pralesy Slovenska – Dratvica Putikov vŕšok Revištský rybník Sivý kameň Sokolec Starohutiansky vodopád Vtáčnik

Sekvojovec na Voznici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 30m, obvodom kmeňa 430cm, priemerom koruny 14m a vekom 90 rokov. Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne obce. Svojim mohutným vzrastom tvorí dominantu voľného priestranstva. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Voznica pri horárni v lokalite Slavkov.

Sekvojovec pri Zvoničke

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 34m, obvodom kmeňa 212 cm, priemerom koruny 12m a vekom 60 rokov. Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne mesta Nová Baňa. Spolu s ostatnými jedincami na tejto lokalite vytvára pekný krajinársky ráz. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani asi 1km od centra mesta v lokalite Kohútov.

Sekvojovce na Salašisku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina piatich exemplárov sekvojovca mamutieho s výškou od 27 do 30m, obvodom kmeňa od 265 do 380cm, priemerom koruny od 7 do 10m a vekom 100 rokov. Sú chránené z estetických, vedeckých, krajinárskych, estetických a dendrologických dôvodov. Nachádzajú sa v Novej Bani. Na ceste z Rudna nad Hronom na odbočke na lesnú cestu v smere Kostivrch sa po 2km treba dať odbočkou vľavo a odtiaľ asi 500m.