Sekvojovec pri Zvoničke

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 34m, obvodom kmeňa 212 cm, priemerom koruny 12m a vekom 60 rokov. Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne mesta Nová Baňa. Spolu s ostatnými jedincami na tejto lokalite vytvára pekný krajinársky ráz. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani asi 1km od centra mesta v lokalite Kohútov.