Sekvojovec na cintoríne

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1979 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 23m, obvodom kmeňa 477cm, priemerom koruny 12m a vekom 100 rokov. Cudzokrajný strom. Jeho mohutnosť pôsobí estetickým dojmom. Zasluhuje si pozornosť a zvýšenú ochranu. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani na starom evanjelickom cintoríne.