Sekvojovec na Feriancovom rígli

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1993 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 30m, obvodom kmeňa 261cm, priemerom koruny 8m a vekom 50 rokov. Je chránený ako jedinec zriedkavého druhu z estetických , dendrologických, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani pri poľnohospodárskej usadlosti v lokalite Feriancov rígel.