Pohrebná kaplnka svätého Michala, archanjela v Bojniciach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pohrebná gotická Kaplnka Michalko, pôvodne kaplnka svätej Žofie, bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1718,1934,1950,1959,1989-1991 a 2004. Nachádza sa v areáli farského rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, pri jeho južnej strane na ulici Sládkovičova. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu.

Leave a Reply