Príkostolný cintorín v Porube

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v  roku 2017. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z prelomu 13. a 14.storočia. Má oválny pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa v strede obce.

Leave a Reply