Príkostolný cintorín v Kostolnej Vsi

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý príkostolný cintorín bol vybudovaný v gotike v 2.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1890, 1937, 1939 a 1988. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v strede obce.

Leave a Reply