Príkostolný cintorín v Kľačne

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý ranogotický cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa, ktorý stojí v južnej časti obce.

Leave a Reply