Príkostolný cintorín v Bojniciach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Príkostolný cintorín bol okolo rímsko-katolíckeho kostola svätého Martina biskupa z Tours až do 19.storočia. Cintorín vznikol v 2.polovici 11.storočia. Upravovaný bol v 13.-18.storočí, 19.-21.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici.

Leave a Reply