Mestské opevnenie v Bojniciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Podzámocká v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradbový múr. Hradbový múr okolo starej časti mesta z konca 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v rokoch 1889-1908.

Bránová veža. Renesančná bránová veža opevnenia postavená v 30.rokoch 17.storočia.

Leave a Reply