Pamätník profesora Bezačinského v Zlatníkoch

Pamätník profesora Bezačinského v Zlatníkoch

Pamätník venovaný lesníkovi, pedagógovi a vedcovi Hubertovi Bezačinskému odhalili Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v roku 2008. Hubert Bezačinský sa narodil 6.11.1910 v lesníckej rodine v Starom Sambore na Podkarpatskej Rusi, kde navštevoval aj gymnázium, neskôr prestúpil do Olomouca, kde v roku 1928 aj zmaturoval. Lesníctvo študoval na Lesníckom odbore Vysokej škole zemědelskej v Brne (1934) a Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Lesnícku prax začínal ako lesný adjunkt v rokoch 1938-1939, neskôr v rokoch 1940-1945 ako lesný správca na veľkostatku Kulháň. V rokoch 1946-1948 bol vedúcim Správy štátnych lesov v Čiernom Balogu-Kráme, následne v rokoch 1948-1950 riaditeľom Štátnych lesov v Prešove v Solivare a nasledujúce dva roky pôsobil ako prevádzkový inšpektor Krajskej správy lesov v Prešove. V tomto čase zakladal výskumné plochy v obvode lesného závodu Solivar, ktoré sa neskôr stali významným inštruktážnym objektom pre lesníkov východného Slovenska. Od roku 1952 pôsobil na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene a od roku 1954 viedol katedru Pestovania lesa. Zaoberal sa problematikou prevodu nízkych lesov, obnovou a neúspechmi obnovy porastov, problematikou výberkového hospodárstva, problémom jedle a jej odumierania. Ako jeden z prvých v Československu presadzoval poznatky lesníckej typológie v praxi pestovania lesov. Je autorom odbornej lesníckej terminológie v oblasti pestovania lesa. Zomrel 7.10.1975. V porastoch pri Budči v správe VŠLP mu venovali pamätnú tabuľu. Pamätník sa nachádza asi 3,5km západne od obce Zlatníky v lokalite Kulháň. Je to významné lesnícke miesto.