Pamätník lesníkom v Zlatníkoch

Pamätník lesníkom v Zlatníkoch

Pamätník vymurovaný z kameňa je pamiatkou na lesníkov, ktorí zasvätili svoj život lesom. Na malej mramorovej tabuli je nápis: “ Venujte, prosím tichú spomienku tým, čo svoj život zasvätili lesom“. Vo vrchole pamätníka je osadený malý kamenný kríž so sochou ukrižovaného Ježiša Krista a v strede obrázok Panny Márie. Pamätník sa nachádza v katastri obce Zlatníky v lokalite Kulháň.