Pamätné tabule B. Björnsona

Národná kultúrna pamiatka Súbor pamätných tabúľ vyhlásená v roku 1963. Od roku 1946 je osadený na budove na ulici Björnsonova 2 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná tabuľa I. Pamätná tabuľa spisovateľa Björnstjerna Björnsona /1832-1910/. Je osadená na fasáde nad prejazdom.

Pamätná tabuľa II. Oválna nápisová tabuľa je osadená na fasáde vpravo od prejazdu.

Pamätná tabuľa III. Oválna nápisová tabuľa je osadená na fasáde vľavo od prejazdu.

Leave a Reply