Pamätné tabule sovietskej armáde

Národná kultúrna pamiatka Súbor pamätných tabúľ vyhlásená v roku 1963. Pamätné tabule z roku 1946. Nachádza sa na Starom dunajskom moste v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná tabuľa I. Pamätná tabuľa sovietskej armáde v slovenčine.

Pamätná tabuľa II. Pamätná tabuľa sovietskej armáde v ruštine.

Pamätná tabuľa III. Pamätná tabuľa sovietskej armáde v slovenčine.

Pamätná tabuľa IV. Pamätná tabuľa sovietskej armáde v ruštine.

Leave a Reply