Pamätná tabuľa Jánovi Vojtaššákovi v Ilave

Pamätná tabuľa Jánovi Vojtaššákovi v Ilave

Na pamätnej tabuli je nápis: „Biskup Mons. Ján Vojtaššák, (14.11.1877-04.08.1965) bol väznený v ilavskej väznici od 29.mája 1955 do 12.júna 1956. Jeho utrpenie trvalo 15 rokov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Pamätná tabuľa je osadená na múre väznice pri schodoch vedúcich do Kostola všetkých svätých v Ilave.