Pamätná tabuľa Hugolínovi Gavlovičovi v Pruskom

Pamätná tabuľa Hugolínovi Gavlovičovi v Pruskom

Vedľa vstupného portálu Kostola svätého Juraja, mučeníka pri kláštore františkánov je umiestnená pamätná tabuľa Hugolínovi Gavlovičovi. Na pamätnej tabuli je nápis: “ V tomto kláštore dlhé roky účinkoval P. Hugolín Martin Gavlovič, slovenský básnik a spisovateľ, narodený 1712, zomrel 1787. Me Csarno-Dunajecz genuit, Trstená nutrivit, forte volente deo funera Pruska dabit. Ast quaecunque meum cadaver terra tenebit, quaeso animae miserae tu memor esto meae. (V Czarnom Dunajci narodený, Trstenou dojčený, v Bohu v Pruskom pochovaný. Nech čokoľvek sa s mojim telom v zemi stane, prosím spomeň si na moju úbohú dušu). Súčasťou Kostola svätého Juraja, mučeníka je i krypta, v ktorej je Hugolín Gavlovič pochovaný. Objekt sa nachádza juhozápadne od centra obce Pruské.