Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému a Mikulášovi Drabíkovi v Lednici

Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému a Mikulášovi Drabíkovi v Lednici

Na kovovej pamätnej tabuli je nápis: „Přátelé a spolužáci ze školy ve Strážnici na Moravě, kněží Jednoty bratrské, velcí Evropané a pronásledovaní čeští exulanti Mikuláš Drabík, občan a soukeník v Lednici (1588-1671) veřejně popraven mečem v Bratislavě a Jan Amos Komenský, učitel národů Evropy (1592 až 1670) zemřel opuštěn v Amsterodamu, pobývali v těchto místech v letech 1650 a 1654 a rozmlouvali o vydání knihy „Lux in tenebris“ – „Světlo v temnotách“. Soubor společných nadějí Jana Amose Komenského s vidinami Mikuláše Drabíka, Kryštofa Kottera ze Šprotavy a polské šlechtičny Kristíny Poniatowské z Lešna byl proroctvím pádu říše Habsburků, konce hrůzného pronásledování českých evangeliků, s vizemi o novém uspořádání Evropy. K připomínce 350.výročí vydání knihy „Lux in tenebris“ v Amsterodamu r.1657 a pamätce věrných následovníků odkazu Ježiše Krista všech vyznání odhaleno v Lednici dne 26.5.2007″. Pamätná tabuľa je osadená na kamennom múriku pro Katarínkinom prameni na hornom konce obce Lednica.