Pamätná tabuľa J. A. Komenského a M. Drábika v Lednici

Pamätná tabuľa J. A. Komenského a M. Drábika v Lednici

Mikuláš Drábik (1588-1671), českobratský kňaz, exulant, spolužiak Jana Amosa Komenského. Po bitke na Bielej hore v roku 1620 bol nútený emigrovať, najskôr do Púchova a potom od roku 1630 pôsobil v Lednici. Žil tu ako obchodník so súknom a plátnom 41 rokov. Napísal dielo Lux in tenebris (Svetlo v temnotách), v ktorom predpovedal skorý zánik habsburského rodu. Dielo vydal J. A. Komenský v Amsterdame. Za svoje protihabsburské zmýšľanie bol vo svojich 83 rokoch odsúdený a verejne popravený v roku 1671 v Bratislave.

Jan Amos Komenský (1592-1670), učiteľ národov. Zomrel opustený v Amsterdame.

Pobývali v týchto miestach v rokoch 1650 a 1654 a hovorili o vydaní knihy Lux in tenebris. Súbor spoločných nádejí Komenského s vidinami Drábika, Kryštofa Kottera zo Šprotavy a poľskej šľachtičnej Kristíny Poniatowskej z Lešna bol proroctvom pádu ríše Habsburgov, konca hrôzneho prenasledovania českých evanjelikov a víziami o novom usporiadaní Európy.

K pripomenutiu 350.výročia vydania knihy v Amsterdame v roku 1667 a pamiatke verných nasledovníkov odkazu Ježiša Krista všetkých vyznaní. Pamätná tabuľa bola odhalená 26.5.2007.