Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenského v Lednici

Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenského v Lednici

Národná kultúrna pamiatka Pamätná tabuľa s reliéfom vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému (1592-1670) je od roku 1957 umiestnená na budove materskej (základnej) školy č. p. 42. Na tabuli je nápis: „Roku 1650 bol v Lednici Jan Amos Komenský, učiteľ národov, bojovník za ich mierové spolunažívanie a šťastie ľudu“. Práve v roku 1650 tu krátko pobudol. Mal dobré vzťahy s tamojším českobratským kňazom, exulantom a bývalým spolužiakom Michalom Drábikom. Budova školy stojí v centre obce Lednica na pravej strane cesty z obce Kvašov.