Nemocnica v mestskej časti Juh

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica s areálom vyhlásená v roku 1982. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova 43. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Administratívna budova I. Objekt I (Administratívna budova, bývalý centrálny príjem). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola po roku 1992. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5067, sa nachádza vo východnej, vstupnej, časti areálu.

Nemocnica. Objekt II (Nemocnica, chirurgická klinika). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5066, sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.

Pavilón infekčných chorôb. Objekt III. (Pavilón infekčných chorôb, magnetická rezonancia). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v rokoch 1991 a 2003. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5069, sa nachádza v severozápadnej časti areálu.

Pavilón oftalmologický. Objekt IV (Pavilón oftalmologický, plastická chirurgia a očné oddelenie). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v rokoch 1988 a 1996. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5070, sa nachádza v západnej časti areálu.

Pavilón pediatrický. Objekt V (Pavilón pediatrický, stomatológia). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v roku 1988. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5072, sa nachádza v západnej časti areálu.

Pavilón chirurgický. Objekt VI-VII (Pavilón chirurgický, interná klinika). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5071, sa nachádza v západnej časti areálu.

Pitevňa. Objekt VIII (Pitevňa, ÚDZS). Novoklasicistická budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare štvoruholníka, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5075 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.

Kotolňa. Objekt IX (Kotolňa, technické zázemie). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 2001-2002. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je jednopodlažná. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5076 sa nachádza v južnej časti areálu.

Ubytovňa s kaplnkou. Objekt X (Ubytovňa s kaplnkou, oddelenie liečebnej výživy a stravovania). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5077, sa nachádza v južnej časti areálu.

Pavilón TBC. Objekt XI (Pavilón TBC, kliníika pneumológie). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.785, sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu.

Administratívna budova II. Objekt XII (Administratívna budova, administratíva, archív, knižnica). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Schodiskový solitér, objekt č.5079, sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu.

Vrátnica. Objekt XIV (Vrátnica, lekáreň). Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v roku 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5065 sa nachádza na východnej hranici areálu.

Nemocničný pavilón. Objekt XV (Nemocničný pavilón, onkologický ústav). Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1936-1938. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Faulhammer. Chodbový solitér, objekt č.7251, sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.