Mestské opevnenie

Národná kultúrna pamiatka Mestské opevnenie vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Po roku 1291, kedy kráľ Ondrej III. udelil mestu rozsiahle privilégiá, čím sa Bratislava stala slobodným kráľovským mestom, sa začali stavať hradby s bránami Michalskou, Laurinskou a Vydrickou a ich predmestia. Neskôr v 15.storočí pribudla najmladšia Rybárska brána a vytvoril sa dodnes zachovaný pôdorys historického jadra mesta a mestského opevnenia, ktoré sa nachádza na uliciach Michalská, Nedbalova, Staromestská, Na vŕšku, Zámočnícka a na Rudnayovom námestí. Pred hradbami postupne vznikali predmestia, ktoré v 1.polovici 15.storočia nariadil cisár Žigmund v dôsledku husitského nebezpečia opevniť systémom vysokých násypov a valov. Vonkajšiu líniu mestského opevnenia prerušovali Kozia brána, brána na Suchom mýte, Schöndorfská, Špitálska a Dunajská brána. V polovici 16.storočia sa následkom tureckého nebezpečenstva začalo s opravou opevnenia, na ktorej spolupracovali aj talianski fortifikační stavitelia. Projekty na úpravu hradieb vznikli aj po roku 1660. Vypracoval ich cisársky inžinier J. Priami v podobe hviezdicového obranného systému, no po porážke Turkov a po protestoch mešťanov proti ich realizácii sa sčasti uskutočnili len na hrade. Posledné úpravy sa vykonali v roku 1670. Podľa projektu F. A. Hillebrandta sa v rokoch 1775-1778 uskutočnila asanácia mestského opevnenia, vnútorné hradby sa búrali, priekopy zasýpali a vnútorné mesto sa zjednotilo s predmestiami. Začiatkom 19.storočia zbúrali i vonkajšie opevnenie a na miestach hradieb vznikali postupne nájomné domy. Z celého hradobného systému sa zachovala len časť múrov a bášt od Dómu svätého Martina po celej dĺžke Židovskej ulice a úsek okolo Michalskej brány po Prašnú baštu. Po asanácii bývalého židovského geta na Židovskej ulici sa odkryli hradobné múry, vodná priekopa a zvyšky bášt, na múroch vidieť trojuholníkové strieľne a pôvodné cimburie. Sčasti sa zachovali i dve ďalšie bašty. Prašnú prestavali na obytný dom (Zámočnícka 11) a zvyšky Obuvníckej bašty začlenili do domu na Hviezdoslavovom námestí 11. Obranný múr s parkánom od Michalskej brány po Prašnú baštu včlenili do domových blokov Zámočníckej ulice. Ďalšími objektmi mestského opevnenia sú hradbové a parkánové múry v pivniciach mladších meštianskych domov a palácov.

NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Bránová veža. Michalská veža. Vnútorná brána. Bola postavená v 14.storočí. Pôvodne hranolovú vežu zo 14.storočia zvýšili v rokoch 1511-1517 osemuholníkovou nadstavbou. Veža bola upravovaná v rokoch 1529-1534 a 1753-1758. Pri barokovej úprave v roku 1758 veža dostala súčasnú podobu, na jej hrot umiestnili medenú plastiku archanjela Michaela s drakom od Petra Ellera. Má obdĺžnikový pôdorys. Dnes sa v priestoroch veže nachádza Múzeum zbraní, ktoré je súčasťou Múzea mesta Bratislavy. Nachádza sa na ulici Michalská 24.

Brána opevnenia. Najvýznamnejším a najzachovanejším objektom mestského opevnenia je vonkajšia stredná brána opevnenia, jediná zachovaná mestská brána, baroková, pôvodne gotická Michalská brána s Michalskou vežou. Meno dostali podľa kostola, ktorý stál na predmestí neďaleko brány. Brána bola postavená v 14.storočí. Dvojpodlažná stavby s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Michalská pri lekárni Červený rak.

Michalský most.

Kópia sochy svätého Michala, archanjela.

Kópia sochy svätého Jána Nepomuckého.

Studňa u Červeného raka.

Hradbový múr. Čiastočne rekonštruovaná západná časť gotického opevnenia v 70.-80.rokoch 20.storočia s hradbovým a parkánovým múrom s baštami zo 14.storočia, upravovaná v polovici 15.storočia. Nachádza sa na ulici Staromestská. Začiatkom 21.storočia bola odkrytá a prezentovaná časť Rybárskej brány z 15.storočia.

Hradbový múr. Severný gotický hradbový a parkánový múr zo 14.storočia. Upravovaný bol v polovici 15.storočia. Nachádza sa na ulici Na vŕšku pri ulici Kapucínska.

Hradbový múr. Severný gotický hradbový a parkánový múr z 13.-15.storočia. Nachádza sa v priekope u Červeného raka na ulici Zámočnícka 3.

Hradbový múr. Severovýchodný gotický hradbový múr z 13.-15.storočia sa nachádza na ulici Nedbalova za budovou ČSOB.

Hradbový múr. Juhozápadný gotický hradbový a parkánový múr zo 14.storočia. Upravovaný bol v polovici 15.storočia. Nachádza sa na Rudnayovom námestí 3 pri ulici Staromestská.

Leave a Reply